Loši kockari
On 28 јуна, 2019 | 0 Comments | književnost, pesma, pezija u prozi, pjesma, Slavica Milošević |

Na izmaku sam snage,
Kažu da se nove budućnosti grade,
Gledam u zemlju i vidim da nema nade,
Snovi su nestali u vidu crne pare,
Ljudi te gledaju u lice,
Lažu kriju masku crne udovice,
Što je bilo biće, traže nevine krivce.

Polomljen,
Ubijen,
Ko izgorela guma savijen,
Molim se Bogu, pitam zar sam bijednog svijeta plijen?

Ako je to igra života,
Igrajmo je zajedno,
Pogrješimo svi na početku pa se poslije kajemo,
Kocka se okreće stajanja nema,
Prošlo je sve, stigli smo do dna, jedva živ kažeš: nema problema.
Oko mene sve je sivo,
Bože da li ti je svoje dijete imalo milo?

Život ti je krivo neke poruke proslijedio,
Što sam toliko zgriješio?
Koga sam povrijedio?
Slomljenom rukom dodirujem trag krvi svoje,
Otišla je da cjeliva smrću rane moje.

Stanem i shvatim,
Budem na tren hrabar,
Opet se vratim,
Počinio sam zločin odrekao sam se srca,
Dao sam ga lažnoj ruci da u njoj kuca.

Pogledaj me Bože sad, znam da sam pogriješio,
Znaj kad sam plakao, ni ti me tad nisi tješio,
Prepustio si me asfaltu, on me je srca riješio,
Zar je tolika kazna onog ko se lukavom licu slučajno nasmiješio?

Ako je to igra života,
Igrajmo je zajedno,
Bože igraj i ti sa mnom, pa da jedan krug zajedno padnemo,
Pogrješimo svi na početku pa se poslije kajemo.

Kocka se okreće stajanja nema,
Prošlo je sve, stigli smo do dna, jedva sam živ, kažu: nema problema.
Gledaš u oči mene od kog ostade ulična sjena,
Trzaj zadnji,
Svijet je ko klupko, za mene postaje manji
Bacam kocku, stijena sam razbijena,
Ne razumiješ zaklano srce,
To je ono kad duša pred zgoru krcne,
To je jedino što ostane od pjesnika boema,
Tragovi truli,
Odrazi u slici nepostojećeg vremena.

Ako je to igra života,
Igrajmo je zajedno,
Bože igraj i ti sa mnom, pa da jedan krug zajedno padnemo,
Kažu na slabosti jačina se stvara,
Dosta mi je bilo surovih šamara,
Imaš li Ti snage za jedan krug gdje duša pada?
Igrajmo zajedno, baci kocku Ti sada,
Loši smo kockari, ko sad gubi ljubav ili pravda?
Baci kocku Ti, ili me nemilosti na ruke ostavi,
Loše smo odigrali ovaj krug, sami sebi nismo preostali,
Uzmi sve, za sobom ništa ne ostavi.

More news