Ljudi od gline
On август 20, 2018 | 0 Comments | Blog | Ознаке: , , , ,

Na meni se pleli Prometejevi čelici od gline,
Ukradena vatra s Olimpa mi vazduh uze,
Orao što ga prikova za Kavkaz nije uspio da mi snagom izliječi suze.

Mojom krvlju teku Sokratove riječi,
jer nisu bile slatke i poslušne kakvu masa voli da čuje,
U mom srcu se digoše vatre jake i ne dadoše duši da se kokutom otruje.

Hodah Bitijom da udahnem odneseni život,
Ne sretoh Atinu kažu da je oživjela Prometeja,
Hodah i ne znah šta je u meni mrtvo a šta živo,
Znah samo da neću postati žrtva trulih hijena.

Kradu ljudi lako,
Lome srce namrtvo.
Krao je i Heraklo, Hesperidine jabuke kad ubi orla olako.

Odmičem, od Bitije,
Olimp je u daljini,
Kažu da Atina od figure čovjeka načini,
Neki još uvjek ostadoše vijerni Prometejevoj glini,

Olim odmiče,
Još uvjek krv struji,
Bitija me ne stiže,
Korake mi ne vrati,
Odmakoh daleko,
Vidjeh, vatra sa Olimpa se ponovo diže.

Pravde su kratke i spore,
Nepravde brzo govore i lijepe se ko glina,
Istinske krvi nikad ne izgore,
U njima uvjek ostane da živi čast, mir i tišina.

More news