Izvrnuto ogledalo

Zaokruži nulu,
Nacrtaj jedinicu,
Naslikaj riječ,
Napiši sliku,
Izvrni ogledalo,
Pogledaj u mene,
Okreni se oko sebe…

Nula,
Jedanica,
Naslikana riječ ti para tijelo,
Napisana slika ti otkriva oštre crte iscrljenog lica.

Ispravi se,
Polomljena ti je kičma,
Izvajaj je,
Napravi je od voska,
Vosak prospi po stepenicama,
Nek ostanu tragovi,
Zgrči prste,
Opusti vilicu,
Prati me,
Sada sam skreni,
Pobjeda je na domak,
Ne slušaj kad ti drugi kažu: „Stani, sad se okreni“.

Izvrnuto ogledalo, na njemu „Pobjeda“ piše,
Čeka te iza ugla ako se usudiš da uradiš nešto što je samo tvoje, što ti niko nije tražio,
Ako si isti kao drugi, život si živio koji nije ni važio,
Pobjeda je tvoja ako oslobodiš sebe,
Pobjeda je tvoja onda kada ne misliš šta će drugi reći za tebe.

Okreni ogledalo,
Potrči,
Ne skreći,
Pokupi ostatak kičme,
Izgazi vosak,
Oslobodi se,
Diši,
Na korak si do nje, vazduh ti je bliži.

Briši suze,
Ne mari za ono što ti onaj drugi uze,
Čekam te na ćošku,
Gledaj u visine,
Ne daj da te polomljeno u tebi s liste živih skine,
Pusti sebe da ti krv kroz zrak vine.
Izvrnuto ogledalo, ako si dovoljno hrabar, dozvoli da te njegov odraz dodirne.

More news